از عجایب اینجا اینکه مرد ها عموما قد بلند هستند و بر خلاف میهن اسلامی اگر قدکسی بالاتر از ۱ متر و ۶۰ سانت باشد چندان عجیب به نظر نمی رسد.اکثر آنها قیافه های دلنشینی دارند و اگر هم خیلی خوش تیپ نباشند بر خلاف مردان ایرانی ادعای آنها گوش فلک را کر نمی کند. با آنکه مشاهده کرده ایم که زنهایشان اقلب بد حجاب و لخت و عریان هستند هیچ کس به آنها در انظار انگشت نمی کند و متلک بارشان نمی نماید.در حالیکه در ایران اگر زنها چاک مانتویشان کمی بالا باشد نه تنها ممکن است خودشان را در معرض تجاوز قرار دهند بلکه اسلام عزیز هم به مخاطره می افتد ولی نمی دانم که این چه سری است که این نا مسلمانان اگر چه گشت ارشاد ندارند و صحبتی از شئونات اسلامی به گوششان هم نخورده با جنس مخالف با احترام و کرامت انسانی رفتار می کنند و با کوتاهی و بلندی دامن کسی اینجا چیزی به مخاطره نمی افتد.