چندی پیش دوستی قدیمی که این کمینه را از نصا یح گهربار خویش محروم نمی فرماید ، از روی شفقت مرا پند می داد و راه و رسم زندگی و کامیابی و شوهر یابی تضمینی در سه جلسه می آموخت و من با گستاخی و اصرار بر مداومت اشتباه با آن پیر فرزانه در جدال بودم که صبرش به پایان آمد و نهیب زد که ای ضعیفه ی مستوره ی ناقص عقل ! آخر چرا نمی تو ا نی یک زن عادی باشی؟
شنیدن این سخن از دهان آن بزرگ مرد به ناگاه مرا در فکر فرو برد که براستی زن عادی چگونه زنی است و چه مشخصه هایی دارد؟ پس از تفکر و تعمق بسیار در خودم در حمام ،به این نتیجه رسیدم که از آنجا که من شاخ و دم ندارم پس زن عادی احتمالا شاخ طلا دارد یا اینکه روی بدنش از فلس پوشیده شده است و در اسطوره های قدیم با سینی چایی در دست تصویر شده است .
بررسی دی .ان . ای فسیل های به جای مانده از اولین نسل این موجود نشان می دهد که وی احتمالا از آی کیو ی یک اردک بر خوردار بوده است .گونه ی دیگر این جنس به شدت ترسو و دست پا چلفتی است، از صبح تا شب بی کار است و مدام پای تلفن با عره و عوره و شمسی کوره دری وری می گوید و مجله خانواده ی سبز می خواند ، یواشکی سر کیف شوهرش می رود و جیب آقای خانه را می گردد و یقه کتش را بو می کند و اگر بوی عطر زنانه داد همونجا غش می کند و روی زمین می افتد و اشک می ریزد. زن های عادی در این جا به سه زیر گروه تقسیم می شوند بعضی ها وقتی مردشان شب به خانه رسید خانومی می کنند و به رویش نمی آورند و گروه دوم دور از جون شما سلیطه بازی در می آورند و کریستال ها را می شکند و گروه سوم با نفتالین یا سوسک کش خودکشی می نمایند.
در اینکه زن عادی موجودی دوست داشتنی و بسیار جذاب است و در میان برخی آقایان که افکارشان ملقمه ای از تفکرات میشل فوکو و قمر خانوم بطور همزمان می باشد از مقبولیت بیشتری بر خوردار است اتفاق نظر وجود دارد *، ولی متاسفانه نسل این موجود با ورود بشریت به دوران مزوزوییک همزمان با انقراض دایناسور ها رو به افول گذاشت ،تا جایی که برخی دانشمندان پیش بینی می کنند که تا پایان دوران پست مدرنیسم تعداد آنها به یک نفر – عمه بلقیس – کاهش یابد و به همین جهت تدابیر شدید امنیتی جهت نگهداری از این گونه ی نادره در باغ وحش های حفاظت شده و موزه ی کروموزوم در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است.

• هر چند به تازگی شواهدی از گونه های جهش یافته ای از مردان غیر عادی که از زنان عادی پرهیز می نمایند و زنان غیر عادی را می پسندند نیز گزارش شده است.