یکی ازصمیمیترین دوستات، برات پیام میزاره که به شش سال و نود و یک روز زندان محکوم شده است.
تصویر همکارت را در ویدیو کلیپ دادگاه فرمایش میبینی و میشنوی که به شش سال و هفتاد و دو روز زندان محکوم شده است.
از همکار دیگرت میشنوی که «فلان همکار» که میشناختیش تا الان سه بار خودکشی کرده، دادگاهی نبوده ولی دو هفته در ناکجا آباد بازداشت بوده است.
اون یکی دوستت برات تعریف میکنه که همه تنش از ضربه باتوم سیاه شده، بهت با افتخار میگه اینبار او هم زده….
و تو دلت را خوش کرده ای که در تجمع ایرانیان مقیم سانفرانسیسکو حاضر شده ای و شمع روشن کرده ای و شعار داده ای. و همه هم به خاطر این وقت گذاشتن و فداکاری ازت تشکر کرده اند……