در اخبار خواندیم که نسل جدیدی از ربات ها ی مونث جهت  انبساط خاطر اقایان ساخته و به زودی وارد بازار خواهد شد. بد نیست بدانید اولین ربات هوشمند در حوالی تهران توسط دانشمندی به نام کریم ساخته شد و بهمین دلیل نام آن شهر را » رباط کریم» نامیده اند. علی ایحالن ورود این رباته ( ت تانیث) بر وزن ربابه ،می تواند تاثیر چشم گیر و منفی بر بازار زن و زن گرقتن بگذارد. ربات فوق  علاوه  بر دارا بودن خصوصیات یک زن عادی دارای مزایای انکار ناپذیری نسبت به آنهاست و با قابلیت استفاده از 3 ورودی با سنسور ، تشخیص صدای صاحبش و امکان رمز گذاری می تواند همسر ایده الی محسوب شود. از آن مهم تر اینکه هرگز حامله ، پیر ، چاق و پریود نخواهد شد و همانطور که حتما حدس زده اید: پستان هایش هم بزرگ است!

پ.ن:امیدواریم در راستای برابری زن و مرد به زودی شاهد ورود ربات های مرد به بازار نیز باشیم.هرچند هر چه فکر می کنم نمی توانم مزایای یک ربات نسبت به یک مرد واقعی را پیدا کنم