وقتی صحبت از بحث های فمینیستی می شود معمولا همه ی ما کمی جبهه می گیریم. مثلا اگر در پستی عنوان شود که مرد ها معمولا خشن هستند آقایان سریعا بر می آشوبند و می گویند خوب زن ها هم معمولا احمق هستند. در عین اینکه هیچ مخالفتی با ایشان نداریم یاد اور می شویم که مطالب این تار نوشت از دریچه ی دید دو زن روایت می شود و هدف از آن حمله به جنس مخالف نیست. منتها ما چون افتخار کافی شاپ رفتن با خانمها را نداشتیم ( همین جا صراحتا اعتراف می کنیم که متاسفانه لزبین نیستیم) لهذا اگر نقدی می کنیم نقد  رفتار های مردانه است. باورداریم  که اگر مرد های ما چنین هستند ریشه را باید در زن ها دید و برعکس.( صرف نظر از ستمی که در جوامع مرد سالار بر زنان می رود) و دست بر قضا معتقدیم که مردها هم به اندازه ی زن ها قربانی این سیستم خشن و تمامیت طلب هستند. بنا بر این بحث های این مقال را فرا جنسیتی ببینید و مطمین باشید که ما با هیچ مردی دشمن نیستیم و بعضی از انها را( جانم فدای الخاند رو)هم بسیار دوست می داریم  و زندگی بدون مرد مثل خیار بدون نمک به دهانمان مزه نمی کند  .