باورش سخت است .ولی من هم محکوم به فنا هستم، احتمالا به همین خاطر هم هست که درست موقعی که باید لذت داشته هام را میبردم، همه چیز را سپردم به امان خدا و زندگی «کولی واری» را انتخاب کردم. چند روز قبل، همان موقع که ناراحت یاسهای پرپر شده وطن بودیم یا اون موقع که در جاودانگی جی – دی – سالینجر مینوشتیم، میدونی مردم دنیا داشتند راجع به چه چیزی جستجو میکردند:

آی – پد، جی – لنو (کمدین)، تورنمنت تنیس استرالیا، فراخوان تویوتا، کادمیوم، آنی هاتوی ( نامزد اسکار- هنرپیشه)، ….

یاد گرفته ام همیشه حق با اکثریت است، پاک بریده ام!