پناه بر خدا، این جا چه خبره؟ این قشون سلم و تور از کجا ریختن تو اندرونی؟  مهمون  یکی دو تا نه ده هزار تا تو یک روز! سکینه خواهر تو در رو پشت سرت نبستی یا این  اختر گور به گور شده آتش سوزونده؟ خیر ندیده ها  باز باور های مردم و فرهنگ اصیل ایرانی را به سخره گرفتین؟ سوزمونی بگیری اختر . ناگهان پرده بر انداخته ای  یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ چرا پرده دری می کنی؟ یک کم پرده پوشی کن. حیا هم خوب چیزیه.کسی که حیا ندارد ایمان ندارد.

من در همین  جا از طرف این ضعیفگان ناقص العقل از ملت  پرده پروری که این بحث بی پرده سبب تشویش افکار عمومی انها شده عذر خواهی می کنم. امیدوارم که  خدواند مستوره ای پرده نشین  و پرده دوست نصیب آنها نماید. البته مخاط مقعد در برابر ورود انواع ویروس و میکرو ارگانیسم بسیار آسیب پذیر می باشد و برای همین هم آمار ایدز در میان مردان همجنس گرا بالاست.لهذا اکیدا توصیه می شود که مراقب باشند که خدای نکرده   زبانم لال روزه شان را با کثافت سگ باز نکنند.پرده های دوخته شده ، زنان هم جنس گرا و یا سرد مزاج و یا مردگریز هم از دیگر احتمالاتی است که ممکن است یر سر راه این مردان غیور و اصیل ایرانی قرار گیرد که لازم است تدابیر لازم در هر مورد بطور جداگانه اندیشیده شود. در پایان آرزوی موفقیت برای تمامی این عزیزان داریم.