امشب بالاخره بعد از شش ماه  برای اولین بار توی خانه ای می خوابم که آن را با هیچ کس شریک نیستم. مهم نیست اگر این خانه اطاقی است قد قربیل و اجازه ندارم حتی یک میخ به دیوارش بکوبم. اینجا اولین جاییست که من بعد از مدتها در به دری اسمش را خانه می گذارم. گلیمم را کفش پهن می کنم و تنها  کتاب هایم را که با خودم آورده ام ( حافظ  و مولانا و شاهزاده کوچولو ) از چمدان بیرون می آورم و روی طاقچه اش می چینم. تنها سهم من از آن همه سال  زندگی همین چند تا شمع  و کتاب و یک نقاشی ابرنگ است.شمعی روشن می کنم و به تماشا می نشینم .من اینجا را اولین خانه در این خاک نا آشنا می دانم چون سانت به سانتش مال من است و قرار نیست در آن حضور هیچ غربیه ای را تحمل کنم.

امشب عجیب یاد اولین شبی می افتم که از شوهرم جدا شدم. من مردی که ماشین پول سازی بود و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برایم مهیا می کرد را رها کرده بودم. آن هم در حالی که حتی پول نداشتم  قسط آپارتمانم را بدهم. با اینهمه خوشحال بودم . مثل خوشحالی بچه مدرسه ای که دارد جدول ضرب یاد می گیرد.می دانستم که سختی های زیادی پیش رویم است اما برایم مهم نبود. مهم این بود که برای اولین بار روی  پاهای لرزان خودم ایستاده بودم. همین پاها مرا خیلی جا ها برد، بارها زمین خورد و برخاست و سر زانوهایش را تکاند. همین پاها  مرا تا اینجا ،تا آخر دنیا کشاند.

زور این پاها در حد همین استودیو ی قد قربیل است. اما هرچه  هست این  حاصل تمام تلاش من است بدون آنکه هیچکس ، هیچکس به من کمکی کرده باشد. باز امشب خوشحالم. از بیرون به نظر می رسد دارم از یک خانه ی دو طبقه ی خیلی شیک به یک دخمه اسباب کشی می کنم. اما مهم نیست. مهم این است که من این چهار دیوار را بیشتر دوست دارم و در آن احساس بهتری دارم. همانطور که این  زن  مطلقه ی تنها و آسیب پذیر را بیشتر از آن زن رفاه زده ی خود فروش که  خودش را به رفاهی که همسرش فراهم می کرد فروخته بود دوست دارم.

چند تا شمع روشن می کنم. روی مزار آن زنی می گذارم که قدرتهای خودش را نمی شناخت.شمعی روشن می کنم برای این زائر سرگردان که با قدمهای سست و نا مطمئن در شبی تاریک بدون چراغ سفر می کند. نمی داند به کجا می رود اما این  سفر او است .سفری  که هیچ مقصدی ندارد جز رسیدن  به فردیت خودش و ایستادن روی پاهای لرزان خودش. سفری برای درک تنهایی و تکیه بر پاهای  ناتوانی که ایمان دارم  به وقتش بال می زند و او را به آسمان خواهد برد.