اگر کسی برایتان تعریف کرد، که در آمریکا خانه ها اندازه قصر هستند و آهو ها هر روز میایند به شیشه ها زبان میزنند و آن وقت حسابی تو سر تهران زد، حتما حرفش را باور کنید. اما به خاطر بسپارید در وانشگتن و نیویورک و لس آنجلس و حتی سان فرانسیسکو از این خبرها نیست. این تعاریف محدود به شهرها – شما بخوانید روستا – کوچکی است که مساحتشان به اندازه ده ونک هم نیست.

و اگر کسی برایتان از تمدن صحبت کرد، حتما ازش بپرسید منظورش از تمدن چیست، ماشینهای آخرین مدل، سفینه های هوا و فضا، یا مردمی که شدیدا به قانون احترام میگذارند چون کوچترین بی احترامی مجازات فراموش نشدنی به دنبال دارد.

نتیجه گیری شخصی: دلم برای ایران حسابی تنگ شده است.

نتیجه گیری قهری: درها را نبسته اند ولی زندگی خیلی هم بی حساب و کتاب نیست، نمیتوانم برگردم.

نتیجه گیری اجتماعی: گول آدمها را نخورید.