آقای عباس میرایی ذلیل نمیری الهی ، این طرح را می پسندین ؟ خداییش همین تو ذهنت بود. مگه نه  پدرسوخته؟!