خوب به مبارکی و میمنت و در اثر تلاش مضاعف برادران عرزشی کل وردپرس هم  فیلتر شد و به کوری چشم استکبار جهانی خیال همه ی دوستان را راحت کرد.بقول عمه بلقیس شتر سواری که دولا دولا نمی شود. البت ناظران آگاه هنوز خبر نداده اند که این فیلترینگ به عمد بوده یا یک نوع فیل تر و حاصل تر تر کردن فیل ( به کسر ت ) این برادران در راستای تلاش مضاعف بوده است . آخر چند وقت پیش بلاگ اسهال هم بیوست گرفته بود که بعد از مدتی باز شد و معلوم نشد چی بود و چی نشد و چرا بسته شد و این سئوال فلسفی را  که معلومم شد که هیچ معلوم نشد بر وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل در خاطر ها آورد.   :

علی ایحالن ما نسوان مطلقه  ضمن حمایت از این حرکت ریشه ای از کلیه دست ان در کاران مجددا بابت این فیلتر در فیلتر مضاعف تقدیر و تشکر می کنیم  و بر خلاف نظر معاندین و اهالی فتنه  این اقدام  را در راستای نیل  به اهداف امام  و بنیان گزار کبیر انقلاب می دانیم که همواره و همواره بر وحدَت کَلَمَه تاکید می ورزیدند. خداوکیلی چه دلیلی دارد هرکسی برای خودش یک حرفی بزند؟ما وبلاگ و وبلاگ نویس و وبلاگ خوان می خواهیم چه کار؟اساسا بهتر نیست همه ی ما همَه با هم یک چیز بگوییم و یک چیز بخوانیم و یک چیز بخواهیم؟ این همه مطالب خواندنی . چرا فالس نیوز را دنبال نمی کنید؟ ما اینهمه بنگاه  های لجن پراکنی معتبر مثل رجاله نیوز و سایت رسمی چسبناک و کسالت و ایسنا اینا داریم .قدرتی خدا هیچ کدام هم فیلتر نیستند. هرکدامشان هم علاوه بر اطلاع رسانی  قوه ی تخیل قوی  و ظنز سرشار نویسندگانشان را نشان می دهد و هم زمان شما را با تکنیک های هنری مدرن و فتوشاپ هم آشنا می کند.دیگر چی کم دارید؟ آدم پنج تا انگشتش را عسل کند شما گاز می گیرید؟ارث پدرتان را طلب دارید؟ حالا نشسته اید این سر دنیا ببیند این وبلاگ نویس ها چه حرفی دارند؟ این هم شد کار؟ به این قبله قسم ما خودمان هر وقت سوژه کم می آوریم سراغ این سایت ها می رویم. از ما گفتن بود. حالا هی فیلتر شکن به خودتان ببندید و یار در کوزه ، شما گرد جهان بگردید. توجه داشته باشید که حرف از کوزه نیست. حرف از مارکوزه نیست. حرف از وحدت کلمه است.

در پایان و برای حسن ختام  سخن را با این بیت رباعی مشهور در وزن «مفعول مفاعلن فعولن فعلن» پایان می دهم :

در کارگه ورد پرس رفتم دوش ***** دیدم دو هزار تارنوشت گویا و خموش

؟ ناگاه یکی بلاگ بر آورد خروش *****کو کوزه گر و کوزه خر وکوزه فروش