مقام معظم رهبری: کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد

آقا مجتبی:شازده کوچولو

شورای نگهبان: سمفونی مردگان

شورای خبرگان :پارک ژوراسیک

محمود احمدی نژاد: عقاید یک دلقک

سعید مرتضوی:گزارش یک مرگ

رادان و احمدی مقدم: جنایت و مکافات

جنتی: همه می میرند

هاشمی رفسنجانی: بر باد رفته

سر لشگر فیروز آبادی: موبی دیک

فاطمه رجبی: سگ اندلسی

محصولی:ثروتمند ترین مرد بابل

رحیم مشایی:زندگی نامه هدیه  تهرانی

لیست را تکمیل کنید..