حکایت می کنند که بزرگی وارد مغازه ای شد و زیرپوشی خواست. فروشنده یک عدد شورت توری زنانه به وی داد. گفت این که زنانه است.. فروشنده گفت ای اقا ، فرقی نمی کند.حکیم بر آشفته شد و شورتی دیگر بخواست فروشنده یک شورت لامبادای نخ در بهشت آورد. باز تا حکیم به اعتراض در آمد  گفت ای آقا فرقی نمی کند. حکیم در آن سفیه نگه کرد و گفت : می خواهی فرقش را در چشمت فرو کنم؟

این روزها مدام می شنویم که مرد با زن فرقی ندارد(.پناه بر خدا) از آن طرف شنیده می شود که می گویند سکس با عشق فرقی ندارد( استغفر الله) این استکه واجب است در این مقال تفاوت های  سکس و عشق را خدمت آن دسته گمراهانی که هنوز با  این مفاهیم ابتدایی اشنا نیستند بشکافیم و خلقی را از ظلمات جهل نجات دهیم

1- عشق احساسی است که شما معمولا در مغز و قلب خود احساس می کنید ؛ سکس را در نواحی تحتانی تر حس می توان کرد

2- برای عاشق شدن وجود یک نفر هم کافی است  ( از این جهت عشق بیشتر به استمنا می ماند)  البته عشق دو طرفه بهتر است اما معمولا طرف مقابل شوت می زند یا توی باغ نیست

3-   برای سکس حضور فعال هر دو طرف الزامی است  و حضور یک سری اعضای آنها لازم  و واجب است

4- شما در هر کجا می توانید عاشق باشید ؛ عشق فاصله نمی شناسد اما برای سکس فاصله ی شما از معشوق باید به کمتر از چند میلیمتر برسد

5- تا بحال گزارش نشده است که کسی در اثر عشق باردار شده باشد

6- لزومی ندارد وقتی عاشق می شوید با کاندوم در خیابان راه بروید

6- قبل از عاشق شدن گرفتن دوش و زدن ریش و اپیلاسیون لزومی ندارد.

7- عشق  معمولا با درد وسوز و گداز و آه همراه است ؛ سکس با لذت و ناز وبوس و ناله

8- بعد از یک عشق ناکام قلب شما به درد می اید  بعد از یک سکس ناکام جای دیگری درد خواهد گرفت

9- عشق کاریست که موقوف هدایت باشد ، سکس موقوف  هیچی نیست

10- به پیر به پیغمبر ما نگفتیم سکس بد است