همه جای دنیا وقتی چراغ قرمز می شود مردم می ایستند. وقتی سبز شود حرکت می کنند. آنها می دانند که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به سود آنهاست

در ایران اینکه پشت چراغ بایستی یا  نه به این بستگی دارد که  پلیس هست یا نه؟ شب است یا روز؟ وقت داری یا عجله داری؟دلت می خواهد یا نه؟ما ایرانیها  بالای قانون می ایستیم

***

در همه جای دنیا وقتی مدیر می شوند ارتقا سطح مالی شرکت اولویت اول انهاست. آنها می دانند که اعتبارشان در گرو موفقیت مجموعه ای است که رهبری می کنند.

درایران وقتی مدیر می شوی فقط جیب خودت را پر می کنی و بارت را می بندی. اینکه بعد از تو چه بلایی سر آن مجموعه میاید مهم نیست. ما می دانیم که عمر مدیریت در ایران زیر 2 سال است. ما مردم باهوشی هستیم

***

در همه جای دنیا وقتی ازدواج می کنند با هم هم پیمان می شوند، که باهم بمانند و به  هم وفادار باشند. قانون هم از رفتار درست به شدت حمایت می کند.انها می دانند که پای بندی ضامن خوشبختی آنهاست.

در ایران وقتی ازدواج می کنی تازه چشم وگوشت باز می شود. تازه می خواهی لایی بکشی و زیر آبی بری. مهم این است که تا انجا که می شود حال کنی و سوتی ندی. ما خیلی تیزهستیم. ما به هیچ چیز تعهد نداریم

***

در همه جای دنیا وقتی مسلمانند  نمازمیخوانند و روزه می گیرند و حجاب  دارند ومشروب نمی خورند. آنها می دانند که مسلمانی آدابی دارد و به  آن اصول عمل می کنند..

در ایران هرجور بخواهی مسلمانی، گاهی هستی گاهی نیستی. عرق می خوری چون دوست داری، دهانت را آب می کشی چون نجس شده . حجاب داری اما موههایت پیداست. حج می روی برای تفریح و گشت و گزار، دعای ندبه هم می خوانی ، خدا را چه دیدی؟ شاید یک وقت آن دنیایی هم وجود داشت و خدای کم حافظه ات  یادش رفت تو چه کارهایی کردی و تو را فرستاد بهشت. حیف نیست برویم جهنم؟ما حتی با خدا هم معامله می کنیم.

***

در همه جای دنیا ،مردم برای درک و محبت و هم دلی با هم دوست می شوند . در ایران ،برای سانتافه همه کاری می کنند.ویولتا جان تو یک احمقی! حرف هم را نمی فهمیدید؟ چه اهمیتی دارد؟اصولتان یکی نیست؟ کدام اصول؟ اصلا چه ربطی دارد؟ همین که طرف سوار سانتافه بوده  کافی است. تو سوار او می شد ی و او سوار سانتافه ما هم از شر تو و اراجیفت خلاص می شدیم.

بعد التحریر:

ما ملت باهوش و تیز و بز ، ما نوادگان کوروش و داریوش ، ما ذوب شدگان ولایت  ( بسته به آنکه کدام به سودمان باشد )با این همه زرنگی چرا اما به مقصد نرسیده ایم؟ما چراغ  قرمز ها را رد کردیم اما در ترافیک ماندیم،دروغ گفتیم  و قران به سر گرفتیم اما  دنیا و آخرت، هر دو را از دست دادیم.انهمه زرنگی جز سر در گمی  وترس و تحقیر و نابودی دست جمعی برایمان چیزی به همراه نیاورد . هنوز هم نمی خواهیم بفهمیم که تا وقتی که ریشه در اعتقاداتمان نداشته باشیم باد مارا با خود خواهد برد. هنوز نمی خواهیم بپذیریم که یک سری اصولی وجود دارد که «باید» به آن پای بند باشیم. که بدون داشتن اصول سنگ روی سنگ بند نمی شود.می دانی ؟ ما آدمهای بی -خود و خطرناک و بی- ریشه ای هستیم.تنها اصلی که ما می شناسیم مصلحت کوتاه مدت خودمان است آخر می دانی؟ ما خیلی باهوشیم ، ..