پیاپیش از عزیزانی که استفاده از برخی کلمات را ناخوشایند می یابند خواهشمندم از خواندن ادامه مطلب خود داری کنند

یکی از برکات ماه مبارک رمضان حضور در جلسات افطاری و فیض بردن از فضای معنوی و سخنرانی مداحان است. علی الخصوص که  این مداحان حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان و نور چشم رهبر باشند و علی الخصوص تر آنکه هر دو در سخنانی جداگانه و البته عمومی، اسفندیار رحیم مشایی را به آلت تناسلی مردانه تشبیه کنند.در این منزلت آن بزرگ وار که  » از اولیا الله هستند» هیچ شکی نیست.  از مشخصات آلات تناسلی مردانه تمایل شدید به نزدیکی در جوار آلات زنانه ( هدیه تهرانی ، ابرو گنده ( خواننده ی ترک )  و …) می باشد که در کردار رحیم مشایی به وضوح دیده می شود .حتی بر کسی پوشیده نیست که  نامبرده از انواع کلفت آلت هم محسوب می شوند و پشتش به کوه ( شاید هم دو کوه) است که هر چه که بخواهد می گوید و کسی هم جلودارش نیست. با مراجعه به مشی رفتاری و گفتاری ایشان هم می توان حالت ها و حرف های  پشمی ، فیگورهای تخمی ، تمایل فراوان به گریه کردن ( بعد از بوسیدن پرچم ) را تشخیص داد که از مشخصه های اصلی آلت تناسلی مردانه است.

سوال اصلی اما این است که ایشان چگونه آلتی هستند و مداحان دقیقا برای توصیف ایشان از کدام کلمه استفاده کرده اند.متاسقانه در این خصوص اطلاعات دقیق تری در دست نیست.روز آن لاین به بهانه ی آنکه تیتر مطلب غیر اخلاقی است از توضیح بیشتر خودداری می کند.در حالیکه این حق مردم است که بدانند رییس دفتر رییس دولتشان چگونه دولی است . در چشم احمدی نژاد و احتمالا خانوم والده شان ایشان ممکن است شمبول طلا باشند. جناح تند رو که متمایل به حذف سر ایشان است شاید بخواهد وی را «دول بریده » خطاب کند.روزنامه رسالت ممکن است وی را به آلت بدون کاندومی تشبیه کنند که باید از مقعد بعضی ها خارج شود ( یا همان مسافر بدون بلیط که باید پیاده شود) ، برخی ناظران سیاسی  با توجه به نوسانات شدید و بالا پایین شدن مواضع ممکن است آن را از نوع ..حلاجها بدانند.حتی نسبت دادن گزینه هایی که با کاف شروع می شود در این فضای رمز آلود خالی از احتمال نیست.به هر تقدیر این موضوع سردرگمی هایی را ایجاد کرده است که امیدوارم مسوولین پاسخگوی دولت مانند همیشه برای  شفاف سازی وارد عمل شده و نگذارند فضای روحانی حاکم بر کشور و این حماسه ی راست قامت جاودانه ی تاریخ در هاله ای از الهام ببخشید ابهام فرو رود…