ضمن قبولی طاعات و عبادات   با فرا رسیدن لیالی قدر برخود واجب دیدیم نکاتی را در خصوص احکام روزه داری گوشزد نماییم.  همه ی ما چه سخت مومن و چه اهل تساهل در دین ( نعوذ بالله) در این شبهای گرام از ماه صیام روزه می گیریم ، پس خوب است با احکام آن بیشتر آشنا باشیم تا خدای نکرده روزه ی ما باطل نشود و قضای آن واجب شود. احکامی که در زیر می آید عیناٌ از رساله برداشته شده است و نگارندگان فقط جهت یادآوری آن را اینجا می آورند و شما را به تدبیر و تعمق در تک تک احکام دعوت می نمایند.براستی که دین مبین اسلام دینی برای همه ی زمانها و مکانها و انسانهاست. باشد که عبرت گیرید و رستگار شوید.

احکام مهم برای مومنان دهن گشاد:

اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی گویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است، واگر به این مقدار پایین نرود، باید آن را بیرون آورد، اگرچه موجب شود که قی کند و روزه اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود، و بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد

احکام مهم برای مومنانی که از نفخ معده رنج می برند :

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن چیزی از گلو بیرون می آید، نباید عمداً آروغ بزند، ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید آن را بیرون بریزد، و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است

احکام مهم برای مومنان حشری:

جماع روزه را باطل می کند، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید

احکام مهم برای مومنان  دول بریده:

اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود، ولی کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند، روزه اش باطل می شود.

احکام مهم برای مومنان دول بریده که با مومنات گشاد جماع می کنند:

اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، روزه او صحیح است. و کسی که آلتش را بریده اند، اگر شک کند که دخول شده یا نه، روزه او صحیح است.

احکام مهم برای مومنان دول بریده و فراموشکار:

اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، به طوری که از خود اختیاری نداشته باشد، روزه او باطل نمی شود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد، باید فوراً از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

احکام  مهم برای مومنان استمنا گرا :

اگر روزه دار استمنا کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست. ولی اگر کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود .

احکام مهم برای مومنان شوخ طبع:

اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند، در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج شود، اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر شوخی را ادامه دهد تا آن جا که نزدیک است منی خارج شود، و خودداری نکند تا خارج گردد، روزه اش باطل است.

التماس دعا