یک) بخش نظرات پست قبل را بستم تا فقط بخوانیم و بیشتر فکر کنیم. همانجا هم قصدم این بود که یک نوشته ی مخالف را هم در جواب بگذارم تا با مقایسه ی آن دو نوشته شاید به نتیجه ای برسیم

دو) از انجا که دامنه ی بحث بالا گرفت و دوستان در پست سامانتای عزیزم به آن پرداختند بخش نظرات زیر پست مخالف را باز گذاشتم تا اگر دوست داشتید همانجا نظر بدهید

سه) یادمان نرود که هدف ما یاد گرفتن گفتمان درست است ، نه رسیدن به حقیقت که کاری نه اگر نا ممکن که بسیار سخت است

چهار) درست بحث کنیم و از توهین به هم بپرهیزیم

در ضمن از همه ی دوستانی که در آدرس پستی بلاگ ما را به لیست دوستانشان اضافه کرده اند تشکر می کنیم و از بابت اینکه قادر به چت کردن با ایشان نیستیم عذرخواهی می کنیم.