دیروز : مینی بوس میاوردن به زور مردم رو ببرن تظاهرات.
امروز : مینی بوس میزارن تو  خیابون  که مردم نیان تظاهرات
دیروز : وظیفه ی هر مسلمان شرکت در مراسم روز قدس است.
امروز : چهار روز در منزل یک مسلمونی رو از پاشنه در میارن چون گفته که در راهپیمایی شرکت میکنه
حالا این وسط  هیچکس نیست بپرسه به سر قدسی خانوم چی اومد؟