دراین مملکت همه چیز ارام است. مردم سیر..خانه ها اباد.. محصول زیاد..گاوها شیرده..اجاق ها روشن..کودکان مشغول کودکی .. زنان خوشحال ..مردان کوشا و کاری ..رییس جمهورعاقل..و خلاصه همه چیز بر وفق مراد است تنها مشکلی که در این ابادسرا باقی مانده بود و باعث نگرانی مردم و مسولان عزیز بود نبود قانونی برای حمایت از خانواده ها بود که بلطف داشتن نمایندگانی اگاه و وظیفه شناس این مشکل هم در حال برطرف شدن میباشد.

کلا مردان این مرزو بوم تا امروز گمان میکردند اگر روزی زن عزیزشان دچار بیماری صعب العلاجی شد و یا متوجه میشدند عیال مربوطه دچار مشکل نازایی است  باید در درمان او بکوشند و ضمن همدردی سعی در التیام ناراحتی های او نمایند  در صورتی که الان با تصویب این قانون زین پس این کار در حکم قانون شکنی اشکار بوده و مردان در برخورد با چنین مشکلی باید سریعا همسر عزیز را از اولین پنجره به بیرون راهنمایی کرده و زنی سالم را جایگزین او نمایند.

مردان سوسول این سرزمین تا پیش از این در صورتی که با عیال محترم دعوا میکردند و بانو خانه شوهر  را بمقصد خانه پدری ترک میگفت پس از مدتی با گل و شیرینی سعی در بازگردادن همسر عزیز داشتند در حالیکه ازاین به بعد با خروج همسر از خانه مردان غیور باید با مراجعه به نزدیک ترین شعبه دادگاه برگه ترک منزل عیال را  گرفته و بواسطه ان  میتوانند نسبت به افزایش شلوار خود اقدام نمایند.

همچنین بنا بر این قانون مترقی درصورتی که زن از انجام تکالیف زناشویی استنکاف ورزد مرد بجای حل مشکل میتواند با تجدید فراش به زن بفهماند که زندگی نمیخوام و نمی کنم و از این قرطی بازی ها برنمی دارد و کلا با تصویب این لایحه ضمن کن فیکون شدن بنیان خانواده ..تجدید فراش از پیاز خریدن اسانتر خواهد شد

بدین ترتیب رجال  محترم : در صورتی که زن شما بیماری صعب العلاج دارد و یا نازاست یا تنبل است یا اهل ددر رفتن و این سوسول بازیهاست و یا مجنون شده و یا به کاری خلاف شان شما اعتیاد دارد بجای ناراحتی سریعا نسبت به تبدیل به احسن کردن جنس فوق اقدام نمایید.

اما از همه جالب تر سینه چاک دادن زنان نماینده در مجلس برای تصویب این لایحه است که بی شک نشان از درک بالای زنانه و عشق وافر ایشان به شوهر و خانواده است  . سخنگوی این جماعت نسوان سرکار خانم لاله افتخاری که الحق افتخاری برای مردان کشورند در پاسخ به خبرنگار که جویای علت این همه جانفشانی بود فرمودند با تصویب این قانون که باعث تسهیل  ازدواج مردان زن دار مملکت میگردد نگرانی علما رفع شده ؟؟؟ و یگانه مشکل کشور نیز حل میگردد . ایشان در جواب خبرنگار فضول که پرسیده بود ایا طرحی هم برای تسهیل ازدواج جوانان در دست اقدام دارید پاسخ داد : …این تسهیل که گفتی با مسهل فرق داره   ؟؟؟

پی نوشت:  رجال محترم برای  اگاهی از بند های این قانون میتوانند به مصاحبه خانم افتخاری با خبرگزاری مهر در دوم شهریور مراجعه نمایند(به بانوان محترم اکیدا توصیه میکنیم از خواندن این مصاحبه جهت حفظ سلامتی خود خودداری ورزند )