با توجه به اینکه  به زودی دلار با نرخ کنترل شده و به وفور به مردم عرضه خواهد شد وبا فتنه گران اقتصادی برخورد خواهد شد و  تحریم ها  هم هیچگونه تاثیری در اقتصاد ما نخواهد داشت  و هدفمند شدن یارانه ها  هم تاثیری در تورم ندارد و بطور کلی هیچ چیزی به هیچ چیزی ربط ندارد این عکس هم ربطی به  این مطلب ندارد و همینجوری گذاشتم اینجا بخندیم.

در ضمن هرگونه شباهت  این عکس با هر چیزی قویا انکار می شود..