مقام معظم رهبری با فرزانگی و درایت همیشگی  و این بار در مقام یک میکروبیولوژیست  معترضان به نتایج انتخابات را «میکرب «خطاب کردند .  البته این ادبیات شاید برای عده ای ناخوشایند باشد. آنها یی که اول امت همیشه در صحنه بودند و بعد تبدیل به خس و خاشاک شدند و حالا اصلا از مقیاس  قابل دید خارج شده و تنها با میکروسکوپ الکترونی قابل  مشاهده  شده اند شاید این را تحقیر کننده بیابند. بنده اما  در کمال مسرت کلمه ی » میکرب» را می پذیرم و به این میکروب بودن افتخار می کنم، از شما چه پنهان بنده لفظ میکرب را بیشتر از لفظ همیشگی و مورد علاقه ی ایشان «دشمن» ترجیح می دهم . ای کاش آن مقام  هم اندکی از میکرب شناسی سر در می آوردند تا بداند که:

1-میکربها بر روی پیکره های فاسد و از درون گندیده می رویند و دخلش را می آورند

2-همه ی میکرب ها مضر نیستند، بسیاری از آنها برای بقا و ادامه حیات  ضروری اند

3-واکسیناسیون بر علیه  همه ی میکرب ها در عمل نا ممکن است

4-  کشتن همه ی میکرب ها ، زندانی  یا تبعید کردن آنها واکسیناسیون نیست، بلکه استریلیزاسیون است.

5-  در دراز مدت هیچ محیطی برای همیشه استریل نمی ماند

6- میکربها به سرعت رشد می کنند و دوباره همه جا را می پوشانند

7-کاش می دانستید که این میکربها تا چه حد باهوشند و به سرعت در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم می شوند

8-   میکربها شاید کوچک به نظر برسند اما  قدرت آنها در بی شمار بودن آنهاست.

9-شما میکروبیولوژیست نیستید و شناخت و شایستگی لازم برای رهبری بر میکربها را ندارید

10- تنها میکروبیولوژیست ها می دانند که  در نهایت میکرب ها همواره در پایان پیروزند