مقام معظم :دمکلوسایکلین آنتی بیوتیک قوی، چسبنده  با نیمه عمر بسیار طولانی در بدن ( تا الان 22 سال).با مکانیسم اثر نوسانی مانند شمشیر دمکلوس  برفرق سر امت میکربی . عوارض جانبی آن توهم توطیه، توهم فرزانگی، وسواس  و ترس از  میکرب است.دفع این ترکیب از طریق مدفوع می باشد.

جنتی: جنتامایسین، یکی از قدیمی ترین آنتی بیوتیک های موجود در بازار.  دانشمندان معتقدند در ترکیب این دارو ماده ای به نام «مرگو مایسین » وجود دارد که خالص سازی آن می تواند منجر به کشف راز حیات جاویدان شود

رادان و تایب و احمدی مقدم و فیروز آبادی:ونکومایسین، دسته ای از آنتی بیوتیک ها که با زیر کردن میکرب ها با ون نیروی انتظامی اثرات فارماکولوژیک خود را نشان می دهند

محسن هاشمی رفسنجانی: مترو-نیدازول آنتی بیوتیکی با  شروع اثر بسیارکند( چیزی حدود 10 سال ) و اثرات محدود و موضعی

کروبی:لوراکربف، این ترکیب اولین بار در لرستان توسط ننجون  در قابلمه  سنتز شد. این ترکیب در بدن متابولیزه شده و از  هیدروکسی کروبف- دزد  تبدیل به دز متیل کروبف- قهرمان می شود.

مهندس موسوی:پنی سیلین v

موسوی-کروبی-خاتمی : ترکیبی از سه آنتی بیوتیک قدیمی با فرمولاسیون اصلاح شده .روش مصرف آن تزریقی است و در صورت وجود حساسیت می تواند منجر به شوک آنافیلاکسی و مرگ شود6:3:3

احمدی نژاد:ترامایسین ( از ریشه ی تر تر زدن ) ترکیبی بسیار سمی، با بوی  قوی و اقلب کشنده.از مهم ترین عوارض مصرف آن ایجاد هاله ی نور بر روی سر، لبخندهای کریه ،لوچی چشم، دروغ های پاتولوژیک ، انکار واقعیت های بدیهی ، از هم گسیختگی و اسهال فکری ،علاقه ی بیمارگون به دوربین، سخنرانی و سفر به نیویورک و دست کردن در دماغ  را می توان نام برد

رحیم مشایی: نافسیلین .آنتی بیوتیکی با اثرات متغیر و ناشناخته و تداخلات جانبی  با هدیه تهرانی . برای اثر بخشی بیشتر همراه با اشک مصنوعی و شیاف امام زمان تجویز می شود.