اعظم:

محضر مبارک آیت الله العظمی  فسیلستانی  (دامت توفیقاته)

با سلام و تحیت

اینجانبه زن مطلقه ای هستم که مدتی است در وبلاگی مطالبی می نویسم. با توجه به اینکه تعدادی از خوانندگان نوشته های اینجانبه مرد می باشند و در نوشته های اینجانبه ممکن است  اشاراتی به اندام و برجستگیهای بنده شود کما اینکه مدتی پیش شد و با عنایت به اینکه هم اینجانبه هم خوانندگان مرد نوشته های بنده و هم همسران احتمالی آنها بسیار به مسائل دینی و شرعی پایبند می باشیم مدتی است این موضوع باعث نگرانی خاطر ما گردیده است. آیا راهی برای محرم شدن بنده با خوانندگان مرد وبلاگ به صورت خواهر و برادر وجود دارد؟

سلامتی و دوام توفیقات حضرتعالی را از خداوند متعال مسالت دارم.

 

دفتر آیت الله العظمی فسیلستانی :

جواب: بسمه جلت اسمائه. چنانچه همسران خوانندگان مرد شما یا از نسبات درجه اولشان یا زنانیکه اجیر کرده اند در حالیکه خوانندگان مرد شما یکی ازمطالب نوشته شده توسط شما را از ابتدا تا انتها بدون غلط برایشان می خوانند دو دختر اجنبیه را شیر بدهند یکی از دخترها قهرا دختر رضاعی شما می شود و یکی از دخترها جبرا دختر رضاعی آن مرد. حال اگر یکی از آن دو دختر مادر یا مادربزرگی دارد که شوهرش مرده است و در شرف یائسگی است باید برادر نابالغ آن یکی دختر رضاعی، مادر یا مادربزرگ را صیغه موقت نماید . در این صورت است که خوانندگان شما بعد از آخرین عادت ماهانه مادر یا مادربزرگ به شما محرم می شوند. لازم است که بسیار دقت کنید که اشتباه نشود چون اگر قاطی شود ممکن است شما به بقالی سر کوچه محرم شوید یا به خودتان نامحرم شوید یا کلا همه خوانندگان وبلاگ به هم محرم شوند که محل اشکالات ناجوری است و در آن صورت جهت رفع مشکل لازم می شود که شما و خوانندگانتان به نزدیکترین روحانی معتمد رجوع کنید تا شما را reset نماید.