همانطور که مستحضرید شب گذشته  در این وبلاگ به سرکردگی فردی معلوم الحال با نام مستعار ویولتا ملقب به اختر سالکی که اقدام به برگزاری محفل لهو و لعب و حرکات موزون نموده بود فعالیت های مشکوکی برگزار شد که با هوشیاری نیروهای انتظامی و تحت عنایات اقا امام زمان این مجلس شیطانی متوقف و اراذل و اوباش  با ون نیروی انتظامی به بازداشت گاه منتقل شدند. عکس فوق از نامبردگان در داخل ون تهیه شده و جهت عبرت عموم مسلمین با حکم قوه  قضاییه به نمایش گذاشته می شود

ردیف اول از چپ به راست: هما، گیتی، سام

ردیف دوم از چپ به راست:ناشناس اصلی، بالتازار، روزبه

ردیف سوم از چپ به راست:کالیفرنیا، شاهزاده خانوم سیارک ، نشانه،علی

ردیف چهارم از چپ به راست:شهرزاد،نازخاتون، مریم

ردیف پنجم: عمه بلقیس ( بدلیل مباشرت در جرم و در حال پختن بیف استرگانف برای مجرمین در اشپزخانه بازداشت شد)، کامبیز، آرش

طبق آخرین اخبار واصله متهم اصلی پرونده (اختر دگوری) از پنجره توالت موفق به فرار شده و قصد عبور از مرز کردستان و خروج از کشور را دارد. از کلیه کسانی که از نامبرده اطلاعی دارند خواهشمندیم با برادران غیور و مبارز مستفر در همین سایت مورد را گزارش  دهند .