من نه هرگز عضو بالاترین بودم و نه خواستم باشم. اولین آشنایی من با بالاترین روزی بود که دیدم آمار بازدید سایت مان ناگهان به ده هزار هیت در یک روز رسیده.! سر لینک را گرفتم و به بالاترین رسیدم. من نمی دانم بالاترین چطور کار می کند و چه کسانی پشت پرده اش هستند و اصلا به چه منظوری تاسیس شده. انقدر می دانم که سایتی که با یک لینک ده هزار نفر را به کلیک وا می دارد ابزار قدرتمندی است.

اما بالاترین این قدرت را ازکجا آورد ؟ از حمایت اسراییل یا چمدان های دلاری که از کاخ سفید برایش فرستاده می شود؟یا بدلیل اینکه پنجره ای را به ازادی بیان گشوده بود و مجالی فراهم کرده بود که مطالب بر مبنای نظر کاربران داغ شوند و امتیاز بگیرند؟ به اعتقاد این حقیر بالاترین بالا رفت برای آنکه سیستم ارزش گذاری اش رای کاربرانش بود و مرز ممنوع و باید و نباید های قیم مابانه در آن به چشم نمی خورد،بالاترین فیلتر شد برای آنکه فیلتر نداشت و نظرات را همانجور که بود انعکاس می داد. اگر امروز بالاترین  نفس می کشد و آگهی می گیرد و هنوز کلیک می خورد به  برکت وجود کاربرانی است که آن را بالا بردند و مردمی که آن را خواندند. وگرنه بالا ترین به جز یک سایت بسیار زشت با در و دیوار و طراحی بی سلیقه ای که حال آدم را به هم می زند چه دارد؟ به جز یک مدیریت بسیار ضعیف و نابسامان  که کاربرهای خوبش را به سرعت از دست دارد می دهد ، در اوج زمان لازم دعوتنامه هایش را قطع می کند تا همه در به در دنبال دعوتنامه له له بزنند، بعد که  آبها از آسیاب افتاد انقدر دعوتنامه می فرستد که هرکی چهار تا دعوتنامه روی دستش باد کند.عمه بلقیس من که از این بهتر مدیریت می کند!.

جدا مدیران بالاترین چه کسانی هستند؟

مدیران بالاترین چه کسانی هستند که از آزادی بیان نان می خورند و مشهور می شوند و بعد  آن را محدود می کنند ؟مگر آزادی مرز و محدوده دارد که آقایان برای لینک ضد مذهب یا توهین آمیز محدودیت قرار می دهند؟ برای آزادی که مرز نمی توان تعیین کرد.شما یا آزادید نظرتان را بدهید یا نه! حالت سومی وجود ندارد.چرا ما انقدر از آزادی می ترسیم؟به چه چیزی قرار است توهین شود؟ کلمه ی «توهین» که این روزها بدجوری مرا یاد صدا خفه کن اسلحه می اندازد در آزادی بیان جایگاهی ندارد. بحث من اصلا مذهب نیست. ( اگر چه به شدت با توهین به مذهب موافقم چون مذهب را توهین به شعور انسان می دانم) بحث من آزادی است. این ملت چقدر با آزادی عناد دارد که سایتی که به برکت آزاد بودن به بالاترین رسیده هم آن را محدود می کند و نمی بیند -نمی بیند- نمی بیند- که بر سر شاخ است و بن می برد.مگر  سقوط از کجا آغاز می شود؟ پرتاب از بالاترین  به پایین ترین خیلی آسان تر از آنی است که فکر می کنید..