دوستان عزیزی که به صورت پراکنده با ما تماس گرفته ابراز تمایل به همکاری میکنند ، میتوانند یک نوشته از خودشان که تمایل دارند جهت ارزیابی به آدرس وبلاگ بفرستند.توجه بفرمایید که نوشته های  هماهنگ  با جو کلی وبلاگ ( طنز، اجتماعی ، زنانه ) از شانس بهتری برخوردار هستند. از اینکه به تک تک شما مکاتبه نمیکنیم عذر خواهی میکنیم و منتظر دریافت مطالب شما هستیم.
 با سپاس
مدیریت