عکس بالایی شهری در لرستان است، هجوم مردم  سرزمینی ثروتمند بر روی ذخایر نفت و گاز با بیش از 2500 سال تاریخ مدون. برای دریافت یارانه ای به میزان 40  دلار در ماه

عکس پایینی استرالیاست، هجوم مردم برای حراج بعد از کریسمس در سرزمینی که  قدمتش به 250سال هم نمی رسد ،برای خرید های از چند صد دلار  نا چندین هزار دلار فقط در یک روز!