در گذشت هم وطنانمان در سانحه هوایی امروز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد ارومیه از تهران دل هر ایرانی را به درد آورد.بر اساس اطلاعات اوليه سرنشینان هواپیما 105 نفر شامل 94 مسافر و 11 كرو پروازي در اين هواپيما بوده اند که تا کنون 77 نفر کشته و 27 زخمی گزارش شده است. درهمین راستا وزیر راه خدا را شکر  فرمودند که تلفات کم بوده است.ما نیز خدا را شاکریم که  عنایات آقا امام زمان شامل حال  ملت شهید پرور شد و از میان 105 مسافر تعداد تلفات به زیر 100 تا محدود شد. شاید هم انتظار تلفات در حد 400 تا  یا4000  یا حتی بیشتر نفر از بین 100 نفر می رفت  که  به حول و قوه الهی به خیر گذشت.

دردنوشت یک:سالها پیش در اوایل انقلاب یکی از بویینگ های ایران ایر دچار مشکل فنی شد . در آن زمان آقایان به این نتیجه رسیده بودند  که تعهد مهم تر از تخصص است و هرچی آدم باسواد بود را به جرم طاغوتی بودن پاکسازی کرده بودند.خلاصه مشکل حل نشد و کار به مدیر عامل رسید. ایشان که یکی از غیر متخصص ترین افراد متعهد بود که به یمن ریش و چفیه بر آن مسند تکیه زده بود دستور دادند که گوسفندی را قربانی کنند و خونش را به بدنه ی هواپیما بپاشند تا دفع بلا شود.باور نمی کنید از کارمندانی که سالهای 57 تا 59  در آنجا شاغل بوده اند می توانید بپرسید. این داستان تخیلی نیست.

درد نوشت دو: هواپیماهای فرسوده، تحریم قطعات از سوی آمریکا، مدیران بی سواد و قضا قدری ،وزیر راهی که استعفا سرش نمی شود، دولتی که تحت عنایات آقا امام زمان اداره می شود، جان هایی که این روزها به شدت ارزان است، شما انتظار دیگری دارید؟