خبر دار شدیم که درس «تنظيم خانواده» از دروس دانشگاهي حذف شد تا آموزش همسرداري جايگزين آن شود. معاون آموزش و پژوهش مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري با اعلام اين خبر، كتاب جايگزين را معرفي كرد:« از ترم بهمن، كتاب «روانشناسي ازدواج و شكوه همسرداري» در دانشگاه‌هاي كشور تدريس مي‌شود.»

حالا که اینجوره ما هم پیشنهاد می کنیم در همین راستا کلیه واحد های درس آمار و احتمالات حذف شود و به جایش کتاب:» وارونه کردن  آمارهای های بانک مرکزی، آرای مردم و هر جور آمار، شکوه رای آوردن در دور دوم ریاست جمهوری» تدریس شود.

به جای کلیه دروس رشته ی اقتصاد هم کتاب فوق پیشنهاد می شود:»اقتصاد مال خر است، شکوه فرو رفتن در زیر خط فقر وقتی روی نفت نشسته ایم» تدریس شود

به جای تمام کتب مزخرف و نا مربوط رشته های علوم پایه هم بیایید و این کتاب را تدریس کنید:»روش های نوین  علم گریزی، شکوه فرو رفتن در جهالت»

پی نوشت:

برای کلیه دانشجویانی که به   محتوای کتب درسی پیشنهادی اعتراض دارند  گذراندن واحد درسی زیر توصیه می شود»:زندگی تحت عنایات آقا امام زمان، شکوه شکنجه شدن، شکوه بطری، شکوه آویزان شدن از طناب دار»