می گویم :دیدی مصر هم شلوغ شد .بعد از تونس حالا نوبت مصر و یمن و…. همین جور بگیر تا باشه  همه کشور های عرب  روزی از شر دیکتاتوری نجات پیدا کنن .  تونس از یک خودسوزی شروع شد و مصر هم

 

میگه : میدونی 28 بهمن  یارانه ها رو میریزن ؟

.

.

.

.

و من گریه می کنم .تمام شب را