بنا بر آمار رسمی ماه گذشته کانون مدافعان حقوق بشر از ابتدای سال گذشته بطور متوسط در ایران هر ۸ ساعت یک نفر   ا عدام  شده است. اگر چه این عدد ممکن است برای خیلی از ما فقط یک عدد ساده باشد یا برای برخی هم عدد تلخی بنظر برسد اما اینجانب را یاد دستور مصرف آموکسی سیلین میاندازد که هم کار های محترم تجویز و نسخه پیچان گرامی طبق دستور با خط خوش پشت ورق سبز و نقره ای مینوشتند : هر ۸ ساعت یک بار.
کمی که بیشتر دقت بفرمایید متوجه شباهت های دیگری هم میشوید. فی المثل آموکسی سیلین را معمولا وقتی تجویز میکنند که بیمار عفونت و  تب داشته باشد. از این رو بنظر می رسد که بیمار همچین حال خوشی ندارد که  طبیب اینجور تند تند آموکسی بسته با نافش . منتها چیزی که طبیب محترم فراموش کرده این است که  اگرچه  آموکسی نسخه ی کلاسیک  برای تب و لرز محسوب میشود اما زیاد که مصرف کنی میکروب ها نسبت بهش مقاوم میشوند. از طرفی آموکسی به مزاج خیلی ها نمی سازد و مخصوصن اگر روی شکم پر  مصرف شود گلاب به روتون منجر به اسهال میشود که متاسفانه  کلیه مسولین بلند پایه  مملکتی را درگیر کرده است.
 با توجه به جمیع جهت ذکر شده  فکر نمی کنم  آموکسی هم برای این بیمار نگون بخت افاقه کند. لا اقل هر ۸ ساعت یک بارش دیگه رو هیچ کس اثر ندارد، چاره آن است که  آموکسی رو انفوزیون وریدی کنن تو رگ ملت  طوری که غلظت  ثابتی از دارو همیشه توی خون باشد .در همین راستا پیشنهاد  می شود  رژیم جمهوری اسلامی رژیم دارویی هر ۸ ساعت رو کنار بزارد و بجاش از فردا افرادی که از در خونه بیرون میان رو یکی در میان ا عدام  کند.
 این کار چندین خاصیت دارد : به همه یاد آوری میکند که دم غنیمت است چون فردا ممکن است ا عدام شوند پس بهتر است بیشتر قدر زندگی رو بدانند ،  در مصرف بنزین و برق و آب صرفه جویی میشود و یارانه  بیشتری به بازماندگان خواهد رسید  وخلاصه  مزایای بیشمار دارد.. جهت تسریع  در این امر خیر دادگاه و قوه غذایی قضایی و این سوسول بازی ها  هم لازم نیست. راستی ، برای  آموکسی سیلین هم دیگه این روز ها  نسخه لازم نیست!