یاران

وعده یکم اسفند است، سراسر خیابان ولی عصر

هرکه دارد سر آزادی ما

بسم الله


بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحی،بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای عین الیقین

پی نوشت اول : Protest in support of Liberty in Iran February 20th at 4pm; SBS Building Artarmon, Sydney

پی نوشت دوم : یکشنبه اول اسفند فراخوان بزرگ درمیدان یونیون در سانفرانسیسکو ساعت ۴ بعد از ظهر،،،، به حرمت جانباختگان ۲۵ بهمن