گرین موومنت خیلی چیز خوبی است، خاصه اگر دستاویز گرین کارت گرفتن هم بشود. برای همین هم سال گذشته هر وقت تجمعی بود، ما هم میرفتیم. یک دستبند سبز هم به مچ دستمون بسته بودیم، بعد یکی از بچه هایی که کهنه کار سیاسی است، هی ازمون توی زوایای مختلف عکس گرفت. بعد هم به ما یک وکیل خوب معرفی کرد. وقتی تلفنی با وکیل حرف زدیم گفت که » فقط موارد واقعی را قبول میکند» و ما توی دلمون به این کهنه کار سیاسی فحش دادیم که مگه ما را از قبل معرفی نکرده بودی که چقدر واقعی هستیم. بعد این دوست ما گفت بچه جان، خام هستی دیگه، حالا کو تا پخته شی؟ کهنه کار شی؟ و گفت این وکیل باید اینجوری بگه، وگرنه دفتر وکالتش را پلمب میکنن ، خودش میدونه، کار بلده. خلاصه ما با این وکیل خوب یک سناریوی خوبتر نوشتیم و تمرین کردیم و آخر سر هم با یک سری عکس واقعی از یک صحنه جعلی و این وکیل کار بلد رفتیم اداره مهاجرت و در همان اولین جلسه پناهندگی گرفتیم.

خداییش وکیلش خیلی خوب بود، اینقدر که هیچ کس از ما نپرسید شما که با پای خودتون و با ویزا اومدید توی این کشور ، چی شد یک دفعه در معرض خطر قرار گرفتید و باید بهتون پناهندگی بدیم؟ شماها که هنوز با دولت مکرم جمهوری اسلامی مراودات مالی دارید پناهندگی میخوایید چی کار؟ شماها که با پاسپورت آمریکایی تا ترکیه میروید، بعد با پاسپورت ایرانی، میروید به مامان و بابا و دوست دخترتون سر میزنید، پناهندگی دیگه چتونه؟

خلاصه اگر جنبش سبز کلی هزینه داد، کلی از جوونهاش شهید شد، کلی دیگه از جووناش و خانواده هاشون آواره شد،  عوضش ماها که یک سری آدم روشنفکر هستیم و به نظرمون همه جای اون مملکت ایراد داره، از دولتش تا مردمش، از فرهنگش تا هنرش، از شهرش تا روستاش و خودمون را عقل کل همه چی میدونیم، به مدد همون جنبش، گرین کارتمون رو گرفتیم. آخه ما خیلی باهوش و ذکاوت هستیم و دوستای خوب کهنه کار سیاسی هم داریم.

بعد هم که گرین کارتمون رو گرفتیم و گذاشتیم در جیبمون، به جای پیگیری کردن اخبار ایران و اطلاع رسانی، اخبار کنسرتها را به اشتراک گذاشتیم و اون موقعی هم که ملت توی سرشون میزدن که در حمایت از مردم ایران، فلان جا جمع بشید، ما مردم رو دعوت میکردیم که بیان کنسرت.

حالا شماها هی بیایید اینجا و به ما فحش بدید، ما که خرمون را از پل گذروندیم و الان هم داریم زندگیمون را میکنیم.

پی نوشت: این داستان واقعی است ولی خوشبختانه داستان زندگی من نبوده است. شخصا از این افراد خیلی گله مندم.