دختر خاله منیر وقتی از زندان در اومد دیگه هیچ وقت مثل اولش نشد. ما بچه بودیم و جلوی ما حرف سیاسی نمی زدند اما از پچ پچ ها فهمیدیم که  مجاهد بوده است آن هم هواخواه . می گفتند شانس آورده که پاسدارها بهش در زندان تجاوز نکرده اند و بعد اعدام نشده. ما هیچ وقت نفهمیدیم در زندان چه بلاهایی سرش آمده ، به هر حال دختر خاله منیر دیگه هیچ وقت مثل روز اولش نشد.

___

از سازمان مجاهدین خلق هیچ چیزی نمی دانم. انقدر می دانم که انقدر منفورند که حتی از رژیم جمهوری اسلامی ایران و این حکومت آخوندی عقب مانده هم  محبوبیت کمتری دارند. در واقع  خیلی از مردم همیشه از ترس افتادن مملکت به دست مجاهد ین این حکومت را تحمل کرده اند. می گویند که در جهنم مارهایی هست که از ترس آن آدم به عقرب پناه می برد،حکایت اینهاست

___

چیزهایی هست که برایم روشن نیست. می دانم که  هیچ گروهکی به اندازه ی مجاهدین خلق به سود جمهوری اسلامی کار نکرد. برآورد اشتباه مجاهدین خلق از میزان آسیب پذیری حکومت و اقدامات مسلحانه آنان نهایتاً بر قدرت حامیان خمینی افزود،  با وجود وقوع حوادث خشونت آمیز سال ۱۳۶۰ و کشته شدن برخی مقامات بلندپایه، بر خلاف پیش‌بینی مجاهدین خلق و سایر مبارزان مسلح که با ضربه وارد آوردن بوسیله عملیات مسلحانه و حذف فیزیکی نیروهای «مکتبی»، امید به سلب قدرت و ضعیف نمودن آنان داشتند، نه تنها از قدرت این نیروها کاسته نگردید، بلکه تمامی مراکز تصمیم‌گیری نیز در اختیار آنان قرار گرفته و فضای سیاسی کشور بسته شد. به خودم میگویم شاید اینها اشتباهات تاکتیکی بوده است.

____

سعی می کنم بفهمم اما باقی اش از این هم بدتر است. مگر می شود این قدر اشتباه کرد ؟نمی فهمم. چرا اقدام مسلحانه؟ چرا جنگ چریکی؟ چرا فرار به  عراق در زمان جنگ با ایران و پیوستن به  ارتش بعث؟ چرا رفتن زیر پرچم صدام حسین و حمله به خاک ایران؟ کدام مادر قحبه ی بی شرف وطن فروشی چنین کاری را می کند؟ هر قدر فکر می کنم نمی فهمم. همان قدر که  منظور از چپ اسلامی را نمی فهمم. همان قدر که مسعود رجوی را درک نمی کنم و روسری مضحک و کت و شلوار بد قواره مریم رجوی که با آن حجاب اسلامی اش زار می زند را نمی فهمم. همان قدر که  وقایع کمپ اشرف را نمی فهمم.این احمق ها آنجا دارند چه غلطی می کنند وقتی جایگاه و پایگاهی در ایران ندارند؟ انقدر می دانم که  چیزی به شدت تقلبی ، به شدت دروغ و به شدت کثیف آنجا در جریان است. چیزی که هنوز هم دارد جان های شریف جوانان خاک مرا  به  عبث به کشتن می دهد. جانهایی همان قدر پاک که دختر خاله منیر داشت . بهای این خونها را چه کسی به گردن خواهد گرفت؟ من نمی فهمم.