از اولش هم دکتر خزعلی به دل من نشست. اول از همه اینکه ما نفهمیدیم ایشون دکتر چی هستند ویکباره از کجا ظهور کردند. خوب به ما هم مربوط نبود. اما بقیه  حواشی مربوط به ایشان هم جای سوال دارد. چطوری یک نفر توی میهن اسلامی با آن درجه از آزادی مطلق این طور بی پروا  و با نام خودش می نویسد و کسی هم کاری به کارش ندارد؟ ایشان طوری در مورد احظار شدنش به وزارت اطلاعات می نویسد که انگار قرار است از سر کوچه یک بطری نوشابه بخرد. از آن طرف در سایت ایشان ناشرین کتاب های پزشکی برای خودشان تبلیغ می کنند و کسی هم کاری به کار کسی ندارد.قبول بفرمایید که  کل این داستان کمی بو می دهد.باهمه ی این حرفها من کاری به کار دکتر خزعلی نداشتم. اما این مطلب آخر ایشان که بین مکاشفه ی یوحنا ی نبی و پشگویی های نوستر آداموس و فیلم بازگشت گودزیلا نوسان می کند دیگر جایی برای سکوت باقی نمی گذارد. دکتر مرقوم فرموده اند که :

  نیمه دوم خرداد نوزادی متولد خواهد شد که رشدی سریع و خارق العاده خواهد داشت، تنها نگرانی من این است که این پدیده – که چون لوبیای سحر آمیز رشد می کند و چون گودزیلا می بلعد – از کنترل خارج شود و همه چیز را نابود کند، من نگران تامین غذای این مولودم، این مولود همه چیز را خواهد بلعید، به صغیر و کبیر رحم نخواهد کرد، چپ و راست نمی شناسد، اصلاح طلب و اصولگرا نمی داند چیست، او گرسنه است، او تشنه است، تمام سیلوهایتان او را سیر و آب سدهایتان او را سیراب نخواهد کرد، از امروز به فکر چاره باشید، هر چند بسیار دیر شده است و برایتان تدبیری نمانده است، فقط می توانم بگویم برایتان متاسفم! و برای ملتی بزرگ که باید شاهد بلعیده شدن همه دار و ندار و هستی اش باشد! مردم برای میهن تان دعا کنید.

بر سر اینکه گودزیلایی در حال بلعیدن سرزمین ماست  شکی نیست. اگر اشتباه نکنم دست بر قضا  این  گودزیلا زیر عبای پدر خود ایشان قایم شده و مدتهاست که با استفاده از جهل این مردم دستش در سیلو های آنان است. اما این که این  موجود چطور قرار شده در نیمه ی دوم خرداد ظهور کند و هیچ کس هم به جز دکتر خزعلی این را نمی داند جای تعجب دارد. بر فرض هم که دکتر تنها کسی است که این اسرار مگو را می داند  این که هیچ کس به این  که ایشان این اخبار دهشتناک را در اختیار مردم قرار بدهد  اعتراضی ندارد و سر دکتر را زیر آب نمی کند آدم را انگشت به دهان می کند.

جناب دکتر خزعلی با آن ادبیات غنی آخوند زاده ها و با استفاده از تمام قوا ما را از چه چیز می ترساند؟ از آن مهم تر با القای این پیام که «حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من اسیر شده «با ایجاد ارعاب و وحشت و نا امیدی به چه هدفی  می خواهد برسد ؟ در برهه ای از تاریخ که حتی بالا ترین رده های قدرت از سر انجام این بازی اطمینانی ندارند این الهامات چگونه بر دل پاک دکتر وحی می شود ؟

تجربه ی تاریخی سرزمین ما نشان می دهد که معمولا این گونه زمینه سازی ها و موج سازی اتفاقا از درون خود نظام و وزارت اطلاعات ساخته و پرداخته و توی بوق می شود تا اذهان مردم را منحرف نماید. این که هدف نهایی این بازی پلید چیست در آینده مشخص خواهد شد. آنچه مسلم است این که دکتر خزعلی  نوستر آداموس خوبی نخواهد شد.

پی نوشت: دیروز 21 می بنا بر روایات مایا ها روزی بود که دنیا قرار بود به پایان برسد. باور بفرمایید در ینگه دنیا عده ی زیادی منتظر این پیشگویی بودند؟

پی نوشت دو: حماقت منحصر به گروهی خاص و جغرافیایی خاص نیست ، حماقت بشر بی پایان است.

پی نوشت سه: بیایید احمق نباشیم.