ده سال پیش :

 

دارم در لاین سرعت یک اتوبان با سرعت 60 کیلومتر رانندگی می کنم .رادیو و پخش ماشین خاموش است چون عقیده دارم حواس راننده را پرت می کند و دودستی فرمان ماشین را سفت گرفته ام.ماشینی از پشت با سرعت نزدیک میشود و بوق میزند و من بی اعتنا و کمی پراسترس تر به رانندگی درهمان لاین ادامه میدهم ….من نمی فهمم چرا مدام ماشین پشت سری بوق میزند .بلاخره از سمت راستم سبقت میگیرد و کنار ماشین که میرسد می گوید :توی حیاط شوهر ننه ات که راه نمیری الدنگ گ گ گ گ

و گاز می دهد و دور میشود ….واقعا چقدر مردها نفهم و بی تربیت اند

 

پنج سال پیش

 

دارم در لاین سرعت یک اتوبان با سرعت 60 کیلومتر رانندگی می کنم .رادیو و پخش ماشین روشن است چون دلم میخواهد از موزیک با صدای اروم ، حین رانندگی لذت ببرم

ماشینی از پشت با سرعت نزدیک میشود و بوق میزند و من بی اعتنا و کمی پراسترس تر به رانندگی درهمان لاین ادامه میدهم ….بلاخره از سمت راست سبقت میگیرد و میگوید:خب گاز بده مادمازل ..کفشات که نمی سابه ….مونگل ل ل ل ل

واقعا نمی فهمم چرا مردان ایرانی به پیشرفت ما زنان اینقدر حسادت می کنند و زن را فقط برای پخت و پز و بچه داری می خواهند و…..

 

یکسال پیش

 

دارم در لاین سرعت یک اتوبان با سرعت 60 کیلومتر رانندگی می کنم .رادیو و پخش ماشین روشن است و صدای ساسی مانکن و دوپس دوپس  تااخرین حد بلند است که ماشین پلیس  پشت سرم اژیر می کشد و ازمن میخواهد  بکشم کنار و پارک کنم …… با ترس اول ضبط راخاموش می کنم و بعد موهای بیرون ریخته را زیر روسری میچپانم و بعد راهنما میزنم و می ایستم20تومان جریمه میشوم و وقتی میگویم *من که تند نمی رفتم* .میگوید اتفاقا برای همین که در لاین سرعت یواش میرفتم و ممکن بود باعث تصادف شوم جریمه شدم

تازه یاد تمام فحش هایی که دراین سالها خوردم می افتم  و فکر می کنم شاید مردان به پیشرفت زنان حسادت نمی کنند و انها را فقط برای کلفتی نمی خواهند اما بی شک بعضی هاشان بی تربیتند و چه معنی دارد به یک زن فحش داد و اگر همان راننده اولی بجای الدنگ گفتن  طوری بمن می فهماند که کجای کارم اشتباه است نه من اینهمه سال خودم را اذیت می کردم و نه بقیه راوکلا چقدر یاد دادن و اگاهی دادن به مردم مهم است و ما مردم چرا ……..

 

امروز

 

دارم در لاین سرعت یک اتوبان با سرعت 120 کیلومتر رانندگی می کنم و صدای کر کننده موزیک بلند است  یکدستم به فرمان و دست دیگرم ، با سیگار همراهش ، روی لبه در که ماشینی با سرعت 60کیلومتر جلویم سبز میشود . دستم را روی بوق میگذارم که نفهم تر از انست که بفهمد  ازسمت راست ازش سبقت میگیرم و کنارش که میرسم زنی جوان را پشت رل می بینم . اشاره می کنم شیشه را پایین دهد و وقتی اینکار را کرد بلند می گویم: توی حیاط شوهر ننه ات که راه نمیری الدنگ …. خب  اگه گاز بدی  کفشات که  نمی سابه  ….مونگل ل ل ل ل  *