پس از دستور دادستان شهر ساری جهت برداشتن مجسمه های میدان امام بدلیل توهین امیز بودن اسب و بی ربط بودن آن به شخصیت امام راحل ما نیز ضمن حمایت این حرکت انقلابی و هوشیارانه ی مسولین  و اعلا م انزجار از اسب ،طرح ذیل را بصورت پیشنهادی برای شورای نصب مجسمه ارسال می کنیم.طرح فوق علاوه بر ادای دین به روح بنیان گذار انقلاب و نایب بر حقش مقام معظم رهبری، در راستای آرمانهای اصلی جمهوری اسلامی است و عزم و ایستادگی دلسوزان نظام را به نحوی کاملا نمادین به تصویر می کشد و بعلاوه با  اقتدار اسلامی  رعب و وحشت در دل دشمنان اسلام ایجاد می نماید.همچنین این طرح اثر شادی آفرین در روحیه ی مردم  و بخصوص خواهران داشته و به نشاط عمومی و زیباتر شدن چهره ی شهر کمک خواهد کرد. با امید این که در تمامی میدان های شهر هیچ نشانی از اسب و روی هیچ دیواری نقشی از فردوسی نباشد و مجسمه های ما مرتبط با فضای شهرنشینی اسلامی طراحی شود.