مقدمه :این روزها به حمد و قوه ی الهی هر روز اخباری از گوشه و کنار  ایران اسلامی در باب تجاوز می شنویم . از آنجا که در سالهای اخیر در همه ی عرصه ها آمار صعودی  داشته ایم حیف بود در این یک زمینه  شاهد رشد  و پیشرفت نباشیم. از  مزایای رشد  این تجاوزات می توان به گروهی بودن آن ها اشاره کرد که نشان دهنده ی رشد روحیه ی تعاون و همکاری در آحاد جامعه است.در ضمن از آنجا که مشخص شده که قربانیان این تجاوزات مقصرند و بدلیل عدم رعایت حجاب اسلامی باعث بروز این پدیده می شوند این عمل حکم امر به معروف و نهی از منکر و ثواب اخروی بسیار هم دارد. درهمین جا پیشنهاد می شود که در کنار گشت های ارشاد نیروی انتظامی یک» یگان ویژه تجاوز » هم مستقر شود و خواهرانی که نیاز  به ارشاد بیشتری دارند را به داخل  گشت های مجهز به» تخت ارشاد» هدایت کرده و در آنجا برادران متجاوز ایشان را به صورت دست جمعی به راه راست هدایت نمایند تا از آمار مفاسد اجتماعی و بد حجابی کاسته شود. در ضمن بعد ها می توان از این نیروهای آموزش دیده در مراکزی مانند کهریزک هم استفاده نمود.

اصل: محرومیت های جنسی ، عقده ها ، سرکوب شدید تمایلات ، جداسازی زن و مرد ، بحران های اجتماعی و سرخوردگی و نا امیدی و حتی بالا بودن نرخ بیکاری و افسردگی ، نداشتن نیروی پلیس بی طرف که از قربانی حمایت کند ، همه و همه نقش عمده ای در بالا رفتن آمار تجاوز دارد. به اعتقاد من این آمار بسیار وحشتتاک تر از آنی است که می شنویم و به احتمال زیاد با تشدید فقر و بد تر شدن شرایط اجتماعی از این بیشتر هم خواهد شد. پیشنهاد من در این زمینه برای خواهران:

در وحله ی اول حفظ گوهر ارزنده ی حجاب ( گونی و سیم خاردار ) و سپس خارج نشدن از خانه است.

در صورتی که ناچار شدید از منزل خارج شوید حتما با خود یک بسته کاندوم همراه داشته باشید  و از متجاوزان خواهش کنید که از کاندوم استفاده کنند.

سعی کنید از تجربه ی تجاوز خود مستفیض شوید و در پایان از متجاوزین قدر دانی کنید.

تحت هیچ شرایطی با شکایت به مراجع قضایی وقت نیروی انتظامی و و قضات محترم را تلف نکنید. متوجه باشید که این عزیزان امور مهم تری نظیر رسیدگی به جریان انحرافی و سرکوب فتنه و اعدام زندانیان و دستگیری نویسندگان را در دستور کار دارند و شکایت بی جای شما تنها موجبات تاخیر در رسیدگی به امور اصلی نظام را فراهم خواهد کرد.

نتیجه گیری نا مربوط: این داستان تجاوز البته سر دراز دارد. آمار تجاوز درایران  خیلی بالاتر از آنی است که می شنویم.یک اینکه بسیاری از ترس آبرو هرگز آنچه بر آنان رفته را بازگو نمی کنند. دوم اینکه مرز تجاوز در سرزمین ما بسیار مرز تعریف نشده ای است. هر روزه زنان زیادی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می گیرند و از حقوق خودشان آگاه نیستند. هر بار که مردی بدون رضایت کامل و آمادگی جسمی  و روحی به زنی نزدیکی می کند این عمل تجاوز محسوب می شود. حتی اگر همسر قانونی زن باشد و این حرکت با خشونت کامل انجام نشود. بنا بر یک اصل حقوقی اگر ثابت شود که زن در رختخواب از کلمه ی «نه» استفاده کرده است و مرد علی رقم شنیدن «نه»  ادامه داده باشد آن عمل تجاوز محسوب می شود. در جوامع پیشرفته  این یک اصل پذیرفته شده است و مرد ها حتی در نهایت مستی و یا شهوت  از اثر بازدارنده ی کلمه  نه آگاهند و اگر بیمار جنسی و یا تبهکار نباشند این کلمه بطور معمول مانع از پیشروی شان می شود .* در فرهنگ اسلامی تمکین کردن وظیفه ی زن است و  «نه» گفتن هم که عشوه و ناز تلقی می شود و تازه آتش اشتیاق مرد را زیادتر هم می کند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

*No is a strong word.