احمدی نژاد که رییس جمهورشد و کابینه اش را دور ایران و شهر به شهر گرداند همه به او  خندیدیم .در همان سفرهای استانی وقتی هرکس به او نامه ای میداد و سی تا پنجاه هزار تومان میگرفت  ما باز خندیدیم و گفتیم ببینید چطور پول مملکت را به باد میدهد. وقتی شهر به شهر سیب زمینی پخش میکرد و رای میخرید باز هم ما مسخره اش کردیم …. وقتی هربار به  سازمان ملل میرفت و دم از نابودی اسراییل میزد و دعای فرج میخواند و بی *هیچ هزینه * خود را میکرد تیتر اول تمامی مطبوعات و رسانه های جهان…ما از خود نمی پرسیدیم… چرا چنین می کند؟…. و با یک کلمه *یارو دیوانه است * به او میخندیدیم و حرص میخوردیم

حتی وقتی طرح یارانه ها را که هیچ کس فکر نمیکرد توان انجامش را داشته باشد پیاده کرد فقط پول ها را گرفتیم و گفتیم مردک  دیوانه گدا پروری میکتد.. اما تا بحال با خود فکر کرده اید شاید  احمدی نژاد واقعا دیوانه نباشد ؟ اصلا قدرت امروز او که توانسته یک تنه مقابل رهبری و سپاه و مجلس و شورای نگهبان و مراجع بایستد از کجا نشات گرفته؟ ما که معتقدیم مردم هم با او نیستند و اگر تقلب ها نبود او صد سال هم رییس جمهور نمیشد؟ پس قدرت او از کجاست؟

من فکر میکنم ما اشتباه میکردیم . احمدی نژاد نه تنها دیوانه نیست که برعکس بسیار هم، باهوش است . در اصل قدرت اصلی او همین مردمند ، مردمی که در طرفداری او به خیابان نخواهند ریخت اما بودن او را بر بودن هر اخوند یا اصلاح طلبی ترجیح میدهند و حکومت هم  این را خوب فهمیده است و میداند کنار زدن او با توجه به اتفاقات سال 88 عواقب غیرقابل پیش بینی بدنبال خواهد داشت. یادمان باشد این دولت اوست که حقوق کارمندان را که قشر متوسط و اکثریت جامعه اند را زیاد کرده و همچنین با دادن یارانه ها، مقبولیت زیادی برای خود در میان قشر اسیب پذیر کسب نموده است. بنظر من اگر به اتفاقات این 6 سال نگاهی دوباره اندازید و در مرور انچه رفت قدری تامل کنید خواهید دید در پس هر اتفاقی که مارا خنداند یا حرص داد یک هدف معین وجود دارد . درست مانند دومینویی که قطعاتش یک به یک چیده شد تا امروز قدرتی را ساخت که جابجا کردن یک مهره اش تمام فضا را تکان خواهد داد . در حقیقت احمدی نژاد وقتی رییس جمهور شد و دست رهبر را بوسید و حکم تنفیذش را گرفت  شروع به جابجایی و مهره چینی کرد و تمام کسانی که در دوره های قبل پست و عنوانی داشتند را کنار گذاشت و حتی تا برکناری مدیران ناحیه های اموزش و پرورش و ادرات جزء  شهرستان های کوچک هم پیش رفت .  او چهار سال تمام هرکاری کرد تا نام خود را در ایران و دنیا بر سرزبان اندازد چون میدانست همین بودن نامش تحت هر عنوانی ولو *مردک دیوانه پوپولیست* در حقیقت روزی حافظ جایگاهش خواهد بود . در دور دوم او فقط یک کار ناتمام داشت … پرداخت پول به مردم ….کاری که در سی سال گذشته هیچ کس انجامش نداده و تا یادمان هست دولت فقط پول میگرفته و کسی یادش نیست تاکنون دولتی بمردم پولی داده باشد ..پس دیگر لازم نبود دست کسی را که حکمش را تنفیذ کرده بود ببوسد .او الان خود را قدرتمند تر از هرکسی میدانست .مخصوصا که حکومت با سرکوب مردم، بی انکه بخواهد  به قوی تر شدن جایگاه رییس جمهور کمک کرده بود.حالا شمایل این قدرت کامل شده بود و کسی که تا دیروز شصت ملیون ادم دیوانه اش می پنداشتند در اصل اعجوبه ای قدرت طلب بود که از هیچ به همه چیز رسید و شاید بزرگترین هنرش نیز همین باشد که به شصت ملیون ادم *باوراند* که دیوانه است

پی نوشت…. این نوشته قصد ندارد بگوید که احمدی نژاد ادم خوبی است که برعکس بنظر من اگر شیطان مجسمی وجود داشته باشد بی شک هم اوست که همه کس را این چنین فریفت . اما گاهی باخودم فکر می کنم در مملکتی که مردم اگاهش بسیار اندک است و روشنفکرانش هم یا خوابند و یا پیوست و ارتباطی با توده عوام جامعه ندارند و از طرفی هم لیدری که مردم بر او اجماع داشته باشند وجود ندارد پس شاید یک شیطان که همه چیز را تا مرحله نابودی بکشاند ..زیاد هم بد نباشد .چون حداقل این امید را بما میدهد که  سحری از پس این شب تار وجود خواهد داشت