در راستای فراگیر شدن پدیده شوشول فرنود. واکنشهای زیر می تواند به وقوع به پیوندد

مسعود بهنود مقاله ای می نویسد که اینگونه آغاز می شود:« در مورد شوشول فرنود. روز بیست و پنج خرداد سال 1338 بود که یکی از کافه چی های طهران آن زمان  …» داستان سه صفحه ادامه پیدا می کند و هیچ اشاره ای به شوشول فرنود نمی شود.
اخبار بیست و سی گزارشی پخش می کند که در آن موش عروسکی برنامه عامل اسرائیل و آمریکا معرفی می شود و رو به دیوار اعتراف می کند که با هماهنگی قبلی شوشول فرنود را جهت اهداف سیاسی به کار گرفته است. و درضمن صمیمیت بیش از اندازه ای بین اجرا کنندگان و مهمانان برنامه وجود داشته است.
نیک آهنگ کوثر نقاشی می کشد که در آن تمساح و کوسه یک گوشه کادر هستند. احمدی نژاد هم هاله روی سرش را تمیز می کند. یکی هم همینطوری به مقام معظم فحش می دهد. یک عکس شوشول هم به دیوار اویزان است.
مانا نیستانی یک طرح سیاه و سفید کار می کند که کودتاچی بک ماشین لباس شویی را روی دوش گذاشته است و زیر سنگینی و بزرگی ماشین لباس شویی کمرش خم شده و دارد در گل فرو می رود. در آن سو فرنود با سبکبالی در حالی که شوشولش را به هوای ازاد سپرده است ایستاده و لبخند می زند.
علیرضا نوریزاده نشدر برنامه تلوزیونیش اعلام می کند که از این ماجرا خبر داشته و آدمهای معتمد به او اطلاع داده اند که در بیت رهبری هم این مساله مطرح شده که با واکنش تند مقام رهبری روبرو شده و ایشان گفته اند گرچه دست معیوبی دارم اما همه کارهایم را خودم می کنم.
شادی صدر در وبلاگش مطلبی می نویسد که نشان می دهد چگونه خاله نرگس مورد هجوم رفتار مردسالارانه فرنود قرار می گیرد و واکنش مردم و جامعه ایرانی را نشانی از عقب ماندگی و نگاه جنسی به زن در جامعه ایرانی می داند.
روزنامه کیهان در سرمقاله می نویسد که خاله نرگس یک بسیجی بوده و توانسته با استفاده از کلمه ماشین لباسشوی که اسم رمز آقا امام زمان هست فتنه دشمن رو در نطفه خفه کنه.
دکتر روا زاده علت پوسیدگی دندان را شوشول شستن بیش از اندازه می داند و اعلام می کند که ایرانیها در زمان قدیم برای تسکین دندان درد شوشول می شسته اند.
عطاالله مهاجرانی در یک سخنرانی گواهی میده که یک نقطه تاریک و حتی خاکستری هم روی شوشول مقام رهبری وجود نداره و شوشول ایشون کاملا سفید و بلورین است. البته در مورد اطرافیان ایشون و احمدی نژاد مطمئن نیست.
خاتمی از دولتمردان می خواد که از فرنود صداقت رو بیاموزن و از شوشولشون خجالت نکشن و همه از فرنود و همه از هم عذر بخوان.
هاشمی رفسنجانی شوشول فرنود را خطری برای روحانیت می داند و از همه روحانیون و سیاسیون می خواهد که با نگاهی جامع مسائل را دنبال بکنن تا خدای نکرده اعتماد مردم نسبت به نظام از بین نرود.
ابراهیم نبوی به سبک الهی نامه عطار نیشابوری، شوشل نامه می نویسد.
برنامه پرگار بی بی سی فارسی میزگردی ترتیب می دهد با عنوان شوشول شستن ژنتیکی ست یا اکتسابی و عوامل تشدید کننده آن کدام است.
آیت الله روحانی در جواب یک استفتاء فتوی می دهد که شستن شوشول با ماشین لباسشویی اشکال دارد مگر انکه شوشول تا ختنه گاه در ماشین لباسشویی وارد شود و ماشین لباسشویی در سریعترین حالت بچرخد به گونه ای که هرآنچه از شوشول داخل ماشین لباسشویی است با چشم معمولی دیده نشود.
بهنام ناطقی در برنامه شباهنگ صدای آمریکا می گوید که به قول کارل ساینفیلد منتقد نیویورک سکای بیینندگان معمولی هم با لحن پر از افتخار فرنود شگفت زده می شن. بنجامین پلندینلاو منتقد نیویورک ستریت اعتقاد داره که اعجاز و معصومیت نهفته در جملات در تضاد با دورویی و بی مایه ای خاله نرگس شکوهی به برنامه میده که بیننده را تا مدتها با خودش درگیر می کنه.