پنج‌شنبه‌ها، راس ساعت پنج، به مدت پنج ثانیه، پوشش اجباری رو از سر برمی‌داریم و موهامون رو یه هوایی می‌دیم.
هرچند می‌دونیم حرکت  خیلی کوچکی بوده…
اما با علم به این که داریم قدم‌های اول یه راه طولانی رو برمی‌داریم… در حالی که ته قلبمون احساس غرور و شعف می‌کنیم به راهمون ادامه می‌دیم.