حالا همه ی اینها به کنار، من هرچی فکر کردم نتونستم بفهمم توی این هاگیر واگیر این حاج آقا روی دیفال سفارت چی داره می نویسه.. چون هیچ کلمه ی انگلیسی با دو تا دبلیو تو دیکشنری نداشتیم….

تنها حدس من اینه که حاج آقا در این مجال اندک  پستان های آویزان  زیبا ناوک و ملکه ی انگلستان  رو هم زمان  به نشانه اعتراض  به پستان و تروریسم روی دیوار سفارت نقش می کند. شما نظر خاصی ندارید؟