این سروده احمد شاملو به زیباترین شکل ۳ گانه مرا در باره مرگ کامل می کند.

با تشکر از سام  برای به اشتراک گذاری.

من هم  گذاشتم اینجا تا اگر با این سرعت مورچه ایی تونستید، ببینید.

حیفم آمد مهجور بماند