دوستان گلم..

لطف کنید روی این لینک کلیک کنید.

و در صفحه  رای گیری  در دو قسمت 

Foreign language FILM

Writing ( original Screenplay)

به  A separation رای بدهید.

این کمترین کاری است که برای هنرمند خوب مون میتونیم انجام بدیم.

در انتشار این پیام کمک کنید.