اصغر فرهادی! هنر ، توانایی روایت کردن یک داستان است در جنوب شهر تهران، جوری که مردم سراسر دنیا آن را بفهمند. وقتی داستانی که روایت می کنی داستان آدمها باشد با آدمها ارتباط بر قرار می کند. وقتی از موقعیتی انسانی بگویی، مرزها رو نادیده می گیری و با همه ی انسانها ارتباط بر قرار می کنی. با من ، با او؛ با آنجلینا جولی ، با وودی آلن ،فرقی نمی کند.. چون تو انسان رو نشانه رفته ای. تیرت به هدف می خورد. اسم فیلمت» جدایی » است اما فیلمت بهانه ای می شود  برای پیوند ما با دنیا، دستهایت سبز.  ما امشب تا سحر  درخشش تو را به نظاره می نشینیم.