حدود هفت ماه ديگه در تاريخ 21دسامبر(اول ديماه)، خورشيد در راستاي مركز كهكشان راه شيري قرار ميگيره كه به اون همراستايي خورشيد ميگويند . بعضي از دانشمندان معتقدند در اين روز شاهد يكي از طوفان هاي خورشيدي خواهيم بود كه احتمالا باعث قطع شدن امواج ماهواره اي و از كار افتادن موبايل ها خواهد شد . البته يك عده ي ديگري از دانشمندان هم معتقدند در اين روز صاحبان موبايل هم ممكنه بر اثر اين طوفان ها از كاربيافتند . الله اعلم

حالا ما اصلا به اين كاري نداريم كه تقويم مايا ها ،هم پس از شش هزار سال در اين تاريخ تموم ميشه و عده اي رمال و پيشگو و جن گير و ساحره ي از خدا بي خبر پيش بيني كردند كه ادميزاد در سپيده دم چنين روزي از صحنه گيتي محو خواهد شد و خلاصه ….خلاص .

بهرسو بايد بود و ديد كه امسال از پس شب يلدا ، صبحي خواهد بود ،يا نه

پي نوشت . مطلب من همين بود . به همين كوتاهي . راستش من خرافاتي نيستم و اصلا هم اعتقاد ندارم 7ماه ديگه دنيا كن فيكون خواهد شد . اما اگر واقعا يكروزي بشما بگويند 7 ماه يا هفت سال ديگر خواهيم مرد شما چه مي كنيد ؟ اصلا فرض كنيم 21 دسامبر همه ما بديدار معبود خواهيم شتافت ، در اين هفت ماه برنامه شما چيست ؟ ايا زندگي را به روال سابق ادامه ميدهيد ؟ ايا لذت هاي نچشيده را تجربه خواهيد كرد ؟ ايا خل ميشويد ؟ ايا از ترس مرگ  خودكشي مي كنيد ؟

ميخواهم بدانم شما اين هفت ماه  را چگونه ميگذرانيد  و به چه فكر مي كنيد

پي نوشت دو: 7 روز….70 روز…. يا 7000هزار روز ديگر شما ميميريد ……مرگ يك واقعيتي است كه ممكن است هرروز اتفاق بيافتد و ما هرروز اين واقعيت را فراموش مي كنيم .در اين دنياي نسبيت ها، مرگ تنها قطعيت  است .

 تا كنون به اين فكر كرده ايد كه اگر ما سعي در فراموش نكردن اين قطعيت كنيم  زندگي ما چگونه خواهد بود ؟ ايا ادم هاي بهتري خواهيم شد؟