سال پیش  در همین روز مطلبی در مورد یازده سپتامبر قلمی کردم که با واکنش های شدید و گاه توهین آمیز خواننده ها رو به رو شد. پس از گذشت  یک سال کما کان  بر سر حرفم هستم و یازده سپتامبر  را یکی  از بزرگ ترین دروغ هایی که در  ابعاد وسیع  به خورد مردم دنیا داده شده است می دانم ( البته پس از مذهب) .  لینک زیر را ببینید. مستندی است که واقعه ی یازده سپتامبر را از چندین جنبه بررسی نموده :

نکات مشکوک پیرامون نحوه ی تخریب برج ها ( که کاملا مشهود است که نه در اثر یک انفجار که در اثر سری انفجارهای تنظیم شده صورت گرفته  و گرنه بنا به تایید کارشناسان امکان ندارد یک ساختمان به آن شکل منظم فرو بریزد مگر به طور ارادی عملیات ساختمانی تخریب شود) .

عدم واکنش  دفاعی در برابر ارتفاع پایین پرواز هواپیما ی ربوده شده قبل از اصابت به برج

 شبیه سازی عملیات تروریستی که در آن هواپیمایی به پنتاگون اصابت می کند ( MASCAL PROJECT)  در اکتبر 2000

شهادت افرادی که صدای چندین انفجار را همزمان شنیده اند ( در صورتی که هواپیما فقط یک بار به برج برخورد کرده است)

  19 نفری که نامشان در فهرست ربایندگان هواپیما آمده ، 6 نفر شان هنوز در قید حیات هستند و هیچ رابطه ی اثبات شده ای با اسامه بن لادن نداشته اند.

تامین مالی این حرکت تروریستی از خود بانک های آمریکایی قابل رد گیری بوده ولی تا کنون حتی یک بار هم از فرد واسط در این خصوص سوال نشده

http://www.youtube.com/watch?v=7_E4N5YIycI

پی نوشت: دیدن باقی این مستند را در مورد «مذهب «و نقش» بانک ها در بحران اقتصادی» به کسانی که جستجوی حقیقت را به نشخوار واقعیت هایی که به خوردمان داده شده ترجیح می دهند توصیه می کنم.

پی نوشت دو: با  همه ی این شواهد باز هم نمی توان با «قطعیت «در مورد این قضیه نظر داد. فقط خوب است که بدانیم که همه چیز «ممکن است «آن جوری که در اخبار گفته می شود نباشد.

پی نوشت سه: زیر سوال بردن یازده سپتامبر به معنی هم سویی دیدگاه نگارنده با سر دمداران ج. ا. نیست.